หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้60คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5465คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204469คน
 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายบ้านร้าง-นาขาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ สายโนนพอก-เม่นน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถ(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๔๔๓๗)รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อไฟฉุกเฉิน (ไฟ ๔ หน้า ขนาด ๙๐ ซ.ม )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองขี้นก หมู่ที่ ๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ ๓-บ้านถ่อนพัฒนา หมู่ที่ ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม(เปิดกองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๔๓๐ รหัส ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่่องดื่ม (โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ งานควบคุมภายใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดแผนงานบริหารทั่วไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อขนม (วันเด็ก ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา บ้านลม(สไลเดอร์),สปริงบอร์ด,ระบายสีตุ๊กตา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยเตย-หนองหว้า หมู่ที่ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายป่าช้า หมู่ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายวังปลาปก-นาวังมน หมู่ที่ ๑๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อบต.เชิงชุม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ ๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านประตู ผ้าม่านหน้าต่าง และฉากกั้นหลังห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดขบวนนางรำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำ นวน ๔ ศูนย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 - บ้านถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 8 - บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองชาด หมู่ที่ 4

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »