หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้62คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5467คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204471คน
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

 

                    ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี


พันธกิจ         

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า

๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน

๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๗. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ