หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้128คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5533คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204537คน
 

แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒/๒  
บัญชีครุภัณฑ์ 
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล