หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้61คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5466คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204470คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนำโดย นายประคิน อันสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต no gift policy ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนำโดย นายประคิน อันสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้จัดทำแผนสัญจร
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ขอขอบคุณ คริสตจักรสวนแห่งพระพรสกลนคร องค์กรเพื่อแห่งพระคุณ สังกัดคริสเตียนแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่ตามหมู่บ้าน
วันสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวามคม ๒๕๖๕ องค์การรารส่วนตำบลเชิงชุม นำโดย นายประคิน อันสุข นายากองค์การบริหารส่วนตำชิงชุม เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เข้าาร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ประกาศลงพื้นที่สำรวจป้ายและสถานประกอบการ ประจำปี 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
การจัดพิธีทำบุญ และฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดกลนคร
การจัดพิธีทำบุญ และฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดกลนคร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สภาวัฒนธรรมตำบลเชิงชุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม จัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม แจ้งประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่า ขยะ วัชพืชในช่วงหน้าแล้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศแผนการจัดภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.เชิงชุม ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้าน ม.9 ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านเชิงชุม-บ้านบัว
รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเชิงชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านเชิงชุม หมู่ 9
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ
แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านครองวิถี บ้านหนองครอง หมู่ที่ 4 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่องขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ครั้งที่1)และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติมครั้งที่2)
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปี 2565(ครั้งที่1)
อบต เชิงชุมได้รับถุงยังชีพจาก สมาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้แก่ นายเสถียร บาตดี พร้อมเงินสด ๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองครอง หมู่ ๔
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขอขอบคุณร้านจีราวรรณการค้าที่บริจาค ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบต.เชิงชุม จำนวน 20 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคอาหารและน้ำให้กับโรงพยาบาลสนาม ที่โรงเรียนบ้านนาขาม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2564
ขอขอบคุณผู้บริจาค อาหาร/น้ำดื่ม ให้กับโรพยาบาลสนาม ตำบลเชิงชุม 27 กรกฎาคม 2564
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4 และสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1-2 ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ ๑ อัตรา
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกำกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »