หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้50คน
ผู้ชมเมื่อวาน43คน
ผู้ชมเดือนนี้666คน
ผู้ชมเดือนก่อน4915คน
ผู้ชมทั้งสิ้น215534คน
 

ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)