หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้59คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5464คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204468คน
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้จัดประชุมประชาคมประจำปี 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงชุม เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 โดยการลงพื้นที่ประชาคมระดับหมู่บ้านครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงชุม
หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน
หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำขุ่น
หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง
หมู่ที่ 5 บ้านสายร่องข่า
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพอก
หมู่ที่ ึ7 บ้านนาขาม
หมู่ที่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านเชิงชุมพัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านถ่อน
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเวทีประชาคมหมู่บ้าน
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้จัดประชุมประชาคมประจำปี 2564 ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงชุม เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่ประชาคมระดับหมู่บ้านครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงชุม
หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน
หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำขุ่น
หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง
หมู่ที่ 5 บ้านสายร่องข่า
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพอก
หมู่ที่ ึ7 บ้านนาขาม
หมู่ที่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านเชิงชุมพัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านถ่อน
จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลเชิงชุม ผู้แทนเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลเชิงชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม โดยมีผู้แทนเครือข่าย จากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
๑.ผู้แทนเครือข่ายวิชาการ
๒.ผู้แทนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.ผู้แทนเครือข่ายผู้นำชุมชน
๔.ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาครัฐในท้องถิ่น
๕.ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน
๖.ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ