หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้121คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5526คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204530คน
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)

 
- ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม หมู่ที่ ๑ ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓o


- ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข o๘๑ – o๕๗๖๘๙๓ , o๔๒-๗o๔๙๖๗


- จดหมายหรือหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม หมู่ที่ ๑ ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓o


- ช่องทางออนไลน์ ได้แก่


เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม : 

http://www.cherngchoom.go.th/complain.php

Facebook องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100017842805681