หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   ** ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง **  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

ITA

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กฏหมายและระเบียบ

 

งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้111คน
ผู้ชมเมื่อวาน96คน
ผู้ชมเดือนนี้5516คน
ผู้ชมเดือนก่อน4102คน
ผู้ชมทั้งสิ้น204520คน
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมตำบลเชิงชุม "สุจริต โปร่งใส ตำบลเชิงชุมใสสะอาด 2565"
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เมือวันที่ 10 มกราคม 2565 นายประคิน อันสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ประเด็นที่ 1 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       ประเด็นที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       ประเด็นที่ 3 การนำนโยบาย no gift policy ไปสู่การปฏิบัติ
       ประเด็นที่ 4 การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       ประเด็นที่ 5 กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติชอบ
       ประเด็นที่ 6 กิจกรรมที่แสดงให้เห็นความสำคัญการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น