หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่ใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้86คน
ผู้ชมเมื่อวาน124คน
ผู้ชมเดือนนี้3790คน
ผู้ชมเดือนก่อน3162คน
ผู้ชมทั้งสิ้น52561คน
 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมุู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชิงชุม หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดน้ำขุ่น หมุ่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านถ่อนพัฒนา หมู่ที่่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยก รพช-ท่าวังหิน-ดอนปุ่ง บ้านสายร่องข่า หมู่ที่5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้านถ่อน หมู่ที่10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านถ่อน-ห้วยไร่ ช่วง1,ช่วง2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายหนองพังงา-กุดแข้ หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายหนองปลายกุด-ห้วยเม็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระป่าช้า บ้านหนองครอง หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนพอก-ป่าช้าบ้านโนนพอกหมู่6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าชุมชน หมู่ที่ 1
ประกาศโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายอ่างเก็บน้ำ-บะลักปลา หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมุู่ที่ 5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1