หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้204คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้4779คน
ผู้ชมเดือนก่อน5421คน
ผู้ชมทั้งสิ้น145470คน
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

สภาตำบลเชิงชุม ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐