หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้23คน
ผู้ชมเมื่อวาน129คน
ผู้ชมเดือนนี้451คน
ผู้ชมเดือนก่อน3355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น91030คน
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน (นักวิชาการศึกษา ชก.)
คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน พัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ