หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้128คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้4703คน
ผู้ชมเดือนก่อน5421คน
ผู้ชมทั้งสิ้น145394คน
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

 

                    ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี


พันธกิจ         

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า

๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน

๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๗. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ