หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้209คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้4784คน
ผู้ชมเดือนก่อน5421คน
ผู้ชมทั้งสิ้น145475คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประกาศ ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่๑)
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปี 2565(ครั้งที่1)
อบต เชิงชุมได้รับถุงยังชีพจาก สมาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้แก่ นายเสถียร บาตดี พร้อมเงินสด ๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองครอง หมู่ ๔
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขอขอบคุณร้านจีราวรรณการค้าที่บริจาค ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบต.เชิงชุม จำนวน 20 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคอาหารและน้ำให้กับโรงพยาบาลสนาม ที่โรงเรียนบ้านนาขาม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2564
ขอขอบคุณผู้บริจาค อาหาร/น้ำดื่ม ให้กับโรพยาบาลสนาม ตำบลเชิงชุม 27 กรกฎาคม 2564
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1-4 และสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1-2 ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ ๑ อัตรา
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกำกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประมเินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซค์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบต.เชิงชุม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1