หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้41คน
ผู้ชมเมื่อวาน217คน
ผู้ชมเดือนนี้686คน
ผู้ชมเดือนก่อน3355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น91265คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกำกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
บัญชีรายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่2
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่น รอบที่2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่2
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับฯ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ปี 2562
โครงการคุณแม่ของหนู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมประจำปี 2562
จดหมายข่าว การชำระภาษี ปี 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบต.เชิงชุม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1