หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้202คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้4777คน
ผู้ชมเดือนก่อน5421คน
ผู้ชมทั้งสิ้น145468คน
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลเชิงชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม โดยมีผู้แทนเครือข่าย จากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
๑.ผู้แทนเครือข่ายวิชาการ
๒.ผู้แทนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.ผู้แทนเครือข่ายผู้นำชุมชน
๔.ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาครัฐในท้องถิ่น
๕.ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน
๖.ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ภาพประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้จัดประชุมประชาคมประจำปี 2564 ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงชุม เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่ประชาคมระดับหมู่บ้านครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงชุม
หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน
หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำขุ่น
หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง
หมู่ที่ 5 บ้านสายร่องข่า
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพอก
หมู่ที่ ึ7 บ้านนาขาม
หมู่ที่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านเชิงชุมพัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านถ่อน