หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้168คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้4743คน
ผู้ชมเดือนก่อน5421คน
ผู้ชมทั้งสิ้น145434คน
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)

 
- ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม หมู่ที่ ๑ ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓o


- ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข o๘๑ – o๕๗๖๘๙๓ , o๔๒-๗o๔๙๖๗


- จดหมายหรือหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม หมู่ที่ ๑ ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓o


- ช่องทางออนไลน์ ได้แก่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม
www.cherngchoom.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100017842805681