หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้132คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้4707คน
ผู้ชมเดือนก่อน5421คน
ผู้ชมทั้งสิ้น145398คน
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม จัดกิจกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมผู้บริหารมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน/ส่วนรวม
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ