หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่ใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้87คน
ผู้ชมเมื่อวาน124คน
ผู้ชมเดือนนี้3791คน
ผู้ชมเดือนก่อน3162คน
ผู้ชมทั้งสิ้น52562คน
 

ภาพกิจกรรม

โครงการหนูน้อย สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)
JPEG Image  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 316.69 KB

          เด็กถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม  จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะศึกษาในห้องเรียนหรือในศูนย์เด็กเล็กแล้วการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักสังเกต และสอบถาม                   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดโครงการหนูน้อย สู่โลกกว้าง เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน , ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ปกครอง และระหว่างวิทยากรประจำแหล่งการเรียนรู้ ขึ้น

หนูน้อย สู่โลกกว้าง มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสกลนคร
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ ท้องฟ้าจำลอง
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ ท้องฟ้าจำลอง
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
หนูน้อย สู่โลกกว้าง ณ ริมฝั่งหนองหาร
หนูน้อย สู่โลกกว้าง เดินทางกลับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม

อ่าน 150 ครั้ง